obrabiarki CNC

Rusza rekrutacja do projektu skierowanego dla operatorów CNC

Projekt Polsko-Czeskie CNC będzie realizowany wraz ze szkołą Střední průmyslová škola z Karviny w ramach Funduszu Wyszehradzkiego V-4 Gen Mini Granty. Działania projektowe skupią się na szkoleniu z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC. Planowane są także wycieczki krajoznawczo turystyczne po obu stronach granicy.

Kolejna szansa na praktyki i szkolenia zawodowe

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór do projektu „ Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tak działają nasi uczniowie w ramach projektu! Szczegóły są zamieszczone w regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie. Okres realizacji obejmuje następujące lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i…

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości – dodatkowy nabór

Projekt „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” nr RPSL.11.02.02-24-07FA/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zadanie 3  – INPP w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim   Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczniów…

„Śląskie. Zawodowcy”

Kolejne kursy i staże dla uczniów PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Otwarty nabór Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”  – trwa od dnia 18 maja 2020 do dnia 29 maja 2020 roku Osoby zainteresowane prosimy…

Działanie na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów

Działanie na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.   Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem…

Śląskie. Inwestujemy w talenty

To już V edycja projektu realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.  Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl. Regulamin „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”  

Młode kadry naszą przyszłością

  Młodzież Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w latach 2016-2019r. aktywnie uczestniczyła w projekcie „Młode kadry naszą przyszłością”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W projekcie tym wzięło udział  66 uczniów; 64 uczniów z Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich oraz 2…

Praktyki w portugalskim słońcu i irlandzkim deszczu

4 tygodniowe praktyki w Portugalii i Irlandii odbyli w kwietniu i w maju uczniowie klas III Technikum PCKZiU w ramach kończącego się projektu Erasmus+ pt. „Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy”. Uczniowie klas I i II będą mieli możliwość udziału w podobnym projekcie w najbliższych 2 latach, bowiem wniosek na realizację kolejnego projektu Praktyka w Europie – atutem na Śląsku został zaakceptowany do realizacji.

Kolejne 2 lata z Erasmusem+

Agencja Narodowa programu Erasmus+ opublikowała wyniki naboru wniosków na realizację projektów mobilnościowych. Nasz wniosek złożony w akcji Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe uzyskał 90 pkt. na 100 i został sklasyfikowany na 233 miejscu na 1022 złożonych. Warto dodać, że do realizacji zostało zaakceptowanych tylko 256 szkół (każda szkoła mogła złożyć tylko 1 wniosek). Całkowita wartość projektu to 124 988€.

Kształcenia zawodowe nie zna granic. Praktyki zagraniczne uczniów PCKZiU.

Ostatnie tygodnie w PCKZiU upłynęły pod znakiem 3 mobilności zagranicznych uczniów. W ramach projektu „Europejskie doświadczenie szansą na lokalnym rynku pracy realizowanego” w ramach programu Erasmus+ odbyli oni kilkutygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i Portugalii. Tuż po feriach na 2 tygodnie do Bragi wyjechało 7 chłopców kształcących się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, mając możliwość zdobywania doświadczenia w firmach, które na co dzień zajmują…

Programowanie w portugalskim słońcu i cieniu wulkanu

Przez 5 dni lutego 2 nauczycieli PCKZiU uczestniczyło w tygodniowym szkoleniu z zakresu tworzenia aplikacji na urządzenia iOS, które odbywało się w portugalskim Obidos. W marcu z kolei 2 uczniów i 2 nauczycieli poznawało podstawy programowania aplikacji na urządzenia z Androidem. Oba kursy organizowane były w ramach projektu RoboIP realizowane w ramach programu Erasmus+ akcja Kształcenie i szkolenie zawodowe, który od 2016 r. realizowany jest w…

Programowanie urządzeń mobilnych w międzynarodowym towarzystwie

Pierwsze dni listopada upłynęły dla 2 uczniów kształcących się w zawodzie technika mechatronika: Łukasza Swobody i Szymona Jony pod znakiem nauki programowania. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że zajęcia obejmujące podstawy tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne spod znaku „nadgryzionego jabłka” odbywały się we Włoszech. A wszystko to dzięki realizacji w naszej szkole projektu Erasmus+ pod nazwą RoboIP.

„Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych”

W dniu 22 grudnia 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna“, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.             Celem głównym projektu jest zwiększenie dostosowania…

„Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”

W dniu 30 listopada 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna“, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu zwiększenie dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych powiatu wodzisłwskiego do…

Pasek dostępności