Na razie brak komunikatu CKE o pomocach obowiązującego w roku szkolnym 2023-2024! Można zapoznać się z komunikatami z roku ubiegłego.

  1. Komunikat o pomocach – część pisemna formuła 2019
  2. Komunikat o pomocach – część praktyczna formuła 2019