1. Komunikat o pomocach – część pisemna formuła 2012
  2. Komunikat o pomocach – część pisemna formuła 2017
  3. Komunikat o pomocach – część pisemna formuła 2019
  4. Komunikat o pomocach – część praktyczna formuła 2012 i 2017
  5. Komunikat o pomocach – część praktyczna formuła 2019