Książka "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej była u nas czytana w trakcie Narodowego czytania 2021

„… Lumpowałeś się? … tak ładnie śmierdzisz cygarami!”

„Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz… powiedz…(…).  W nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były… tak ładnie śmierdzisz cygarami…u,u!”.            3 i 4 września 2021r.  uczniowie, słuchacze i nauczyciele PCKZiU po raz piąty  wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”. Przedstawiciele klas technikum, słuchacze szkoły branżowej II stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauczyciele głośno odczytali lekturę tegorocznej  jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania”, …

Zdjęcie ilustracyjne

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych…

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami odbędą się stacjonarnie w dniu  7 września 2021r. zgodnie z poniższym harmonogramem: Klasa Wychowawca Godzina Sala 1 EU Karolina Kempny 16:00 235 1 MS Katarzyna Mrowiec 16:15 W1a 1MH Wanda Lucyga 16:30 226 1 AK Agata Sobik-Pszczółkowska 16:15 aula 1 ES Aleksandra Pyszny 16:45 114 1 O Patryk Krzysztoń 17:00 233

Zdjęcie ilustracyjne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – START

OGŁOSZENIE Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Branżowej Szkoły II Stopnia odbędzie się  zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Oddział dzień godzina sala 1 III LOp (2 klasa LO) 4.09.21 8.20 225 2 V LOg (3 klasa LO) 4.09.21 7.45 124 3 I BM9 (Branżowa Szkoła II Stopnia)+ MEC.09 4.09.21 7.45 4 4 II BM9 (Branżowa Szkoła II Stopnia)+ MEC.09…

Zdjęcie ilustracyjne

O szczepieniach!

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień nastolatków Informacje ogólne o szczepieniach przeciw CovidInformacje o szczepieniach uczniów w wieku 12 – 18 lat Do pobrania: Deklaracja na szczepieniaKwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

Pełny tekst plakatu w treści wpisu

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania. Skorzystaj z możliwości…

Staże w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie i uczennice naszej szkoły, kształcący się w zawodach: technik analityk, technik mechanik, technik mechatronik, technik automatyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji pomyślnie zakończyli staże w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Jako beneficjenci projektu mogli oni nabywać kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne w takich firmach jak: „Witax – Krzysztof Wita”, „TBS – CNC Technik”, „System Barosz Gwimet”, „Annex”, „Izol – Plast”…

Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków 17 września 2021 r. w gabinecie pedagoga szkolnego. Pobierz formularz podania Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku     ·        Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów…

Grafika ze szkolnymi akcesoriami na powitanie nowego roku szkolnego

Witamy po wakacjach!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim 1 września 2021r. Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas pierwszych Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich i Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3 im. Piastów Śląskich  odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 930. Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem: oddział wychowawca godzina sala 2…

Rysunek kredą na tablicy dla maturzystów

Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku, 5 lipca 2021 r. od godziny 12:00 do 16:30.   W kolejnych dniach odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 9:00 do 16:00.  Świadectwa będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego – absolwent zobowiązany jest do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz własnego długopisu. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zachować…

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy i nagrody

25 czerwca odbyło się rozdanie nagród i wręczenie dyplomów uczestnikom projektu algorytmicznego Centrum Mistrzostwa Informatycznego, do którego zgłosiło się 14 uczniów technikum. Kurs trwał cały rok i obejmował 48 godzin. Na zajęciach uczniowie rozwijali umiejętności programistyczne, pogłębiali wiedzę z algorytmiki oraz matematyki. Część zajęć poświęcona była programowaniu robotów mBOT, które szkoła pozyskała z projektu CMI.

tekst na ilustracji: Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i Słuchacze, Rodzice. Dzisiaj kończy się rok szkolny 2020/2021. Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, naszą edukację, ale mimo tego trudnego czasu daliśmy radę! Ogromnym zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją wszyscy pokonywaliśmy przeciwności i możemy z dumą powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. Wreszcie rozpoczynają się wakacje. Czas tak bardzo przez nasz wszystkich wyczekiwany. Pamiętajcie jednak, że ten czas radosnej swobody i zabawy nie zwalnia z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. A zatem proszę, bądźcie rozważni i ostrożni. Niech letni odpoczynek przyniesie radość i niezapomniane wrażenia, a każda wakacyjna przygoda zakończy się szczęśliwym powrotem do domu. Nabierajcie sił do dalszej nauki i pracy po to, by od września wrócić do wspólnej nauki w ławkach szkolnych. Dyrektor szkoły Danuta Mielańczyk

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i  Słuchacze, Rodzice Dzisiaj kończy się rok szkolny 2020/2021. Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, naszą edukację, ale mimo tego trudnego czasu daliśmy radę! Ogromnym zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją wszyscy pokonywaliśmy przeciwności i możemy z dumą powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. Wreszcie rozpoczynają się wakacje. Czas tak bardzo przez nasz wszystkich wyczekiwany. Pamiętajcie jednak,…

Uczniowie PCKZiU w czasie zajęć z programowania i obsługi obrabiarek CNC

Programowanie i obsługa obrabiarki CNC

Wykorzystując nowoczesne wyposażenie naszej szkoły w maszyny obróbcze, w ubiegłą sobotę, 7 uczniów ukończyło szkolenie: „Programowanie i obsługa obrabiarek / tokarek CNC”. Uczniowie Ci kształcą się w zawodach technik mechanik oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji zaś szkolenie mogli ukończyć dzięki uczestnictwu w projekcie: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Kolejna grupa 11 uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk, technik mechatronik i technik mechanik ukończy w/w szkolenie…

W trakcie projektowania, montażu i obserwacji działania układów mechatronicznych

Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych

                Sterowniki PLC, to „mózgi” każdej nowoczesnej linii produkcyjnej w dzisiejszym, zautomatyzowanym przemyśle. Idąc z duchem czasu, 12 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik automatyk i technik chłodnictwa i klimatyzacji ukończyło szkolenie „Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych”, które zostało przeprowadzone w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.