POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://pckziu.wodzislaw.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie począwszy od 2021 mają już takie napisy. Nie planujemy dodawać napisów do filmów zamieszczonych wcześniej

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Zdjęcia i grafiki publikowane na stronie mają uzupełnioną opcję tekstu alternatywnego począwszy od publikacji z 24 listopada 2020 roku.

Deklarację sporządzono 2021.02.10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami. W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Stanisław Bulandra. Możesz skontaktować się z nim mailowo – Staszek Bulandra.


Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.02.10.

Strona internetowa zawiera wpisy począwszy od 2016.01.01.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych strony.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/