Działanie na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów

jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020.

 Wersja3

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. pozyskało prawie 100 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet dla uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Środki pochodzą z projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt Zdalna Szkoła to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze stanem epidemii koronawirusa.

Zamknięcie placówek oświatowych na kilka tygodni stworzyło nową rzeczywistość prowadzenia zajęć edukacyjnych – tzw. nauczanie zdalne. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety nie wszyscy posiadają odpowiedni sprzęt, czy dostęp do Internetu, przez co w niektórych przypadkach realizowanie podstawy programowej było utrudnione.

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, takiego jak laptopy, tablety czy dostęp do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do realizacji zdalnych lekcji.

Na ten cel przeznaczono łącznie 186 mln zł. Powiat Wodzisławski otrzymał 99 899,60zł.

W odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów, nie zwlekaliśmy w czasie.
Dzięki szybkiemu działaniu udało się zakupić sprzęt, który sukcesywnie jest rozdysponowywany.

 

Informacje szczegółowe dotyczące projektu można uzyskać na stronie internetowej:

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Pasek dostępności