Opiekunowie samorządu:

  • p. Agata Rymer
  • p. Janusz Sokół

• Żaneta Dobosz – przewodnicząca

• Michał Sładkowski – zastępca przewodniczącej

• Marlena Kopiec – członek

• Michalina Pawełek – członek

• Agata Katarzyniec – członek.