Dyrektor
Danuta Mielańczyk

Wicedyrektorzy
Ewelina Limanowska (wicedyrektor ds. szkół młodzieżowych)
Beata Elsner (wicedyrektor ds. szkół dla dorosłych)
Wiesław Pawlica (wicedyrektor ds. CKZ)

Kierownik szkolenia praktycznego
Waldemar Pytlik

Kierownik Zespołu Pracowni Specjalistycznych
Jarosław Murawski