Pełniący obowiązki dyrektora
Ewelina Limanowska

Wicedyrektorzy
Beata Elsner (wicedyrektor ds. szkół dla dorosłych)
Wiesław Pawlica (wicedyrektor ds. CKZ)
Anna Kajzerek (wicedyrektor szkoły)

Kierownik szkolenia praktycznego
Waldemar Pytlik

Kierownik Zespołu Pracowni Specjalistycznych
Jarosław Murawski