„Nauka coraz bardziej poszerza krąg naszej niewiedzy.”

            Pokonywać siebie, swoje słabości, czasami iść pod prąd, mówić nie, gdy inni mówią tak. To trudne, ale możliwe do wykonania. Taka postawa świadczy o wartości człowieka, który staje się zwycięzcą dla siebie i wzorem dla innych. Wśród społeczności szkolnej są osoby uzdolnione w określonej dziedzinie wiedzy,  wykazujące się wysoką kulturą osobistą oraz zdolne do pomocy drugiemu w potrzebie. Są to uczniowie i słuchacze,  którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i reprezentowali szkołę w różnych konkursach i olimpiadach.

Andrzej Majewski

Patrycja Sosna

Patrycja w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, ze średnią 5,62. Obecnie jest uczennicą klasy czwartej kształcącej się w zawodzie technik analityk. Przez trzy lata dała się poznać jako niezwykle ambitną osoba, która wyróżnia się wzorową  postawą uczniowską. Klasę trzecią ukończy ze średnią ocen 5,40. Patrycja to  uczennica ogromnie zaangażowana w życie szkoły. Jest pasjonatką chemii, dlatego też co roku angażuje się w promocję zawodu technik analityk, prezentując ciekawe doświadczenia chemiczne podczas różnorodnych akcji promujących PCKZiU. Patrycja angażuje się w różne akcje charytatywne. Dała się poznać jako społecznik, który pomagał koleżankom w nauce.

 

Daniel Gorzolnik jest uczniem klasy czwartej technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechatronik. Daniel dał się poznać w środowisku szkolnym jako bardzo koleżeński i pracowity uczeń.  Zawsze służy pomocą,  nie spoczywa na laurach i ciągle rozwija swoje pasje zawodowe. Jest wzorem dla swoich kolegów, którym imponuje wiedzą i umiejętnościami. Jego zaangażowanie oraz wysoki poziom wiedzy  technicznej zaowocował sukcesami w konkursach zawodowo-technicznych:

  • I miejsce w konkursie firmy Pol-Eko Aparatura na napisanie dwóch aplikacji na komputer PC i Rospberry Pi.
  • I miejsce w konkursie firmy Pol-Eko Aparatura na napisanie oprogramowania w języku Scratch!.
  • I miejsce w konkursie firmy Pol – Eko Aparatura na zaprojektowanie i stworzenie układu sterowania lewo-prawo silnikiem trójfazowym.
  • II miejsce w Festiwalu Młodych Naukowców – Rybnik 2017.
  • III miejsce w konkursie „ Młody Lider Innowacji” – projekt trójkolorowej drukarki 3D;. Finalista Akademii kodowania.
  • Finalista konkursu „ Elektron” Politechniki Wrocławskiej.
  • Udział w Festiwalu Młodych Naukowców.
  • Konkurs koła naukowego ABB ( aktualnie trwa).

Daniel aktywnie uczestniczy w szkolnym Centrum Druku 3D, prowadzeni profil Centrum na portalu społecznościowym FB.Uczeń zbudował w pełni wydrukowanego technologią 3D robota „strażnika domu” oraz drona, napisał oprogramowanie do robotów arduino oraz hexor. Zaangażował się w innowacyjny projekt, który polegał na wydrukowaniu 3D makiety PCKZiU. Daniel uczestniczył również w realizacji projektu Erasmus+ RoboIP, we Włoszech szkolił się programowania robotów NAO. Odbył praktyki zawodowe w Niemczech, gdzie wielokrotnie podkreślane były jego kompetencje zawodowe i techniczne. Daniel angażuje się w różnego rodzaju akcje promujące kształcenie zawodowe.

Bartłomiej Brzenczek jest uczniem klasy czwartej technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechatronik. Bartek dał się poznać w środowisku szkolnym jako bardzo koleżeński i pracowity uczeń. Koledzy obdarzyli go zaufaniem i od września 2017r. pełni funkcję przewodniczącego szkoły, godnie reprezentując szkołę i swoich kolegów. Jego zaangażowanie oraz wysoki poziom wiedzy  technicznej zaowocował sukcesami w konkursach:

  • II miejsce na Festiwalu Młodych Naukowców – Rybnik 2017
  • III miejsce w konkursie „ Młody Lider Innowacji” – projekt trójkolorowej drukarki 3D

Bartłomiej jest również finalistą Akademii Kodowania, uczestniczył także w Festiwalu Młodych Naukowców oraz w konkursie koła naukowego ABB, który nadal trwa. Bartłomej aktywnie uczestniczy w szkolnym Centrum Druku 3D, prowadzeni profil Centrum na portalu społecznościowym FB. Uczeń zbudował w pełni wydrukowanego technologią 3D robota „strażnika domu” oraz drona. Napisał również oprogramowanie do robotów arduino oraz hexor. Zaangażował się w innowacyjny projekt, druku makiety  PCKZiU. Bartek uczestniczył w realizacji projektu Erasmus+ RoboIP – we Włoszech szkolił się programowania robotów NAO. Odbył praktyki zawodowe w Niemczech.

Mateusz Kukuczka jest uczniem klasy czwartej kształcącej się w zawodzie technik elektryk, uczestniczył w prestiżowych konkursach branży elektrycznej, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz Olimpiadzie Euroelektra. Mateusz jest niebywale skromnym uczniem, silnie zaangażowanym w kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe. Jest inicjatorem tworzenia różnorodnych ciekawostek, pomocy dydaktycznych, które pomagają uczniom zrozumieć kształcenie w zawodzie technika elektryka. Mateusz posiada ogromną wiedzę i kompetencje zawodowe. Charakteryzuje go również wzorowa postawa uczniowska i bardzo dobre wyniki nauczania, które stawiają go w szeregu uczniów przynoszących szkole dumę i edukacyjny prestiż.

Mateusz Szymura jest uczniem klasy trzeciej kształcącej się w zawodzie technik elektryk. Od pierwszej klasy dał się poznać jako pasjonat kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnych dziedzin elektryki. Mateusz jest finalistą 8. miejsca Międzynarodowego Konkursu Elektrycznego, który odbył się  w Czechach. W środowisku kolegów i koleżanek Mateusz daje dowody ogromnej wrażliwości, chęci pomocy i koleżeńskości wynikającej z jego natury i silnie ugruntowanych wartości. Jest on osobą niezwykle dojrzałą, zorientowaną na cele, które chce osiągnąć, ze sprecyzowanymi działaniami, które musi podjąć.

Łukasz Sowa jest uczniem klasy czwartej  kształcącej się w zawodzie technik elektryk.  W sposób szczególny interesuje go branża elektryczna, co przełożyło się na sukces, ponieważ Łukasz jest finalistą Międzynarodowego Konkursu Elektrycznego, który odbył w Czechach. Łukasz jest niezwykle skromną osobą, bardzo mocno angażuje się w promocję  szkoły biorąc udział w Dniach Otwartych Szkoły, Pikniku Edukacyjnym, czy warsztatach dla uczniów gimnazjów.

Szymon Jona jest uczniem klasy czwartej kształcącej się w zawodzie technik mechatronik. Jego pasją są techniki multimedialne, programy komputerowe, które służą tworzeniu filmów, czy różnorodnych spotów. Jego praca została zauważona i nagrodzona, ponieważ Szymon jest współtwórcą filmiku stanowiącego integralną część konkursu „Nie truj sąsiada”, w którym PCKZiU zajęło I miejsce. Szymon jest również finalistą konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach „Robotyka wokół nas”. Prężnie działa w Centrum Druku 3D, jest inicjatorem i współtwórcą druku zawansowanego technicznie drona. Szymon to uczeń bardzo mocno zaangażowany w promocję szkoły i Powiatu Wodzisławskiego, jest inicjatorem imprez szkolnych i akcji charytatywnych. Uczeń zorientowany zawodowo, osiągający bardzo dobre i wyniki w nauce. Prezentuje wysoką kulturę osobistą, lubiany przez społeczność szkolną, dbający o potrzeby środowiska lokalnego.