Pozytywne myśli

Samorząd Uczniowski przy wsparciu pedagoga szkolnego p. Małgorzaty Michalak-Jarosz zainaugurował akcję „Pozytywne

Read More

ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Dyplomy będą do odbioru od 28 maja w ramach pracy sekretariatu uczniowskiego w godzinach 8:00 – 18:00.

Read More

Powodzenia na maturze!

W imieniu całej społeczności szkolnej życzy dyrektor szkoły Danuta Mielańczyk

Read More

Moi Drodzy Uczniowie i Słuchacze!

Paulo Coelho stwierdził, że „Nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy

Read More

Mamy zwycięzcę w IX Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowości

Jest nim Dawid Lamża słuchacz PCKZiU Wodzisław Śląski. Ogromnym sukcesem zakończyła się IX edycja Ogólnopolskie

Read More

Nasi znowu na podium w konkursach literackich

Czas pandemii nie przeszkadza w twórczości naszym szkolnym adeptom pisarstwa, dowodem czego są kolejne ich sukcesy w

Read More

Odpowiednie dać rzeczy słowo

… ta Norwidowska koncepcja poezji  przyświecała Szkolnemu Konkursowi Literackiemu dla klas maturalnych. W tym r

Read More