Rusza rekrutacja uczestników projektu praktyk zagranicznych Erasmus+

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie praktyk w Hiszpanii i Portugalii dla uczniów klas IV 5-letniego Techni

Read More

Fair play

W dniach od 7 do 9 września 2022 Polski Komitet Olimpijski włączył się w akcję popularyzacji idei fair play. W tym

Read More

Miej serce i patrzaj w serce

Udział społeczności  PCKZiU w akcji Narodowego Czytania stał się tradycją. Podczas tegorocznej, jedenastej od

Read More

Zebrania z rodzicami – klasy pierwsze

Zebrania Rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły, pedagogami, psychologiem szkolnym oraz wychowawcami odb

Read More

Inauguracja roku szkolnego 2022/23

Inauguracja roku  szkolnego 2022/2023 (poprzedzona Mszą św.  w kościele p.w. WNMP w Wodzisławiu 

Read More

Nowy rok szkolny 22/23 — system zaoczny

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w system

Read More

Wyprawka szkolna

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowan

Read More

Odbiór świadectw

Po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy od 5 lipca 2022r. od godziny 11:00. Świadectwa wydawane będą

Read More