Odbiór świadectw

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja zima 2021) można odbierać w sekretariacie uczniowskim od 8.

Read More

Życzenia świąteczne

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia

Read More

Jeśli nie my (PCKZiU) to kto?

Szkoły ponadpodstawowe powiatu wodzisławskiego. Sprawdź w informatorze naborowym. INFORMATOR NABOROWY INFORMATOR NABO

Read More

Światowy tydzień pieniądza

W ramach tygodnia Global Money Week uczniowie PCKZiU spotkali się z  pracownikiem Narodowego Banku Polskiego panem Bar

Read More

Tydzień Wiedzy Olimpijskiej

W dniach 15-19 marca nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili lekcje z historii olimpizmu. Celem było przypomni

Read More

Szkolenia – innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

W bieżącym miesiącu, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”, rozpoczęliśmy dwa atrak

Read More

Staże u lokalnych pracodawców

Kolejnych 11 uczniów rozpoczęło staże u lokalnych pracodawców w ramach projektu  „Innowacyjne Nauczanie Potr

Read More