PRZEWODNICZĄCY :  Barbara Surma

Z-ca przewodniczącego: Andrzej Sączek

Z-ca przewodniczącego: Monika Cieślar

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący  : Dariusz Gojny

Członek – Beata Juraszek

Członek: Anna Mandrysz

 

Nr konta Rady Rodziców
RADA RODZICÓW  
POWIATOWEGO  CENTRUM   KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  I  USTAWICZNEGO

Bank Spółdzielczy w Mikołowie

80 8436 0003 0101 0439 1515 0002