PRZEWODNICZĄCY :  Izabela Szulik

Z-ca przewodniczącego: Andrzej Sączek

Z-ca przewodniczącego: Barbara Sumara

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący  : Dariusz Gojny

Członek – Beata Juraszek

Członek: Justyna Rduch

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 1. Parma Patrycja
 2. Jolanta Brachmańska
 3. Karolina Mrowiec
 4. Beata Sowa
 5. Michał Panic
 6. Natasza Kowalska
 7. Aneta Melcer
 8. Anna Mandrysz
 9. Beata Scheithauer
 10. Iwona Woźnica
 11. Krzysztof Grychnik
 12. Agnieszka Koszut
 13. Bożena Krosny
 14. Anna Mazur
 15. Maria Gawlik
 16. Aleksandra Skupień
 17. Piotr Kałuża
 18. Ewelina Kowol
 19. Ewelina Placek
 20. Grażyna Bednarek
 21. Kazimiera Blutko
 22. Weronika Baran
 23. Leszek Manderla
 24. Zenona Połednik
 25. Urszula Berger