PRZEWODNICZĄCY :  Barbara Surma

Z-ca przewodniczącego: Kopiec Michał 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący  : Dariusz Gojny

Członek – Joanna Etmańska

Członek: Beata Sowa

Nr konta Rady Rodziców
RADA RODZICÓW  
POWIATOWEGO  CENTRUM   KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  I  USTAWICZNEGO

Bank Spółdzielczy w Mikołowie

80 8436 0003 0101 0439 1515 0002