EFS_POZIOM_kolor

Kolejne kursy i staże dla uczniów PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Otwarty nabór Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”  – trwa

od dnia 18 maja 2020 do dnia 29 maja 2020 roku

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z  zasadami rekrutacji, które zostały podane w Regulaminie uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie

Zał. 1 do regulaminu pn. Formularz rekrutacyjny do projektu

Zał. 2 do regulaminu pn. Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie kandydata do doradztwa

zawodowcy1

Pasek dostępności