Sekretarz szkoły
Beata Porwoł

Kierownik gospodarczy
Anna Mucha

Kadry
Monika Rejek

Sekretariat uczniów i słuchaczy
Romana Siwek
Justyna Święcka
Jolanta Szafarczyk
Danuta Pawlus

Księgowość
Małgorzata Zaborowska
Anna Kubin


Administrator Systemu Informatycznego
Stanisław Bulandra