Sekretarz szkoły
Beata Porwoł

Kierownik gospodarczy
Anna Mucha

Kadry
Monika Guzy

Sekretariat uczniów i słuchaczy
Romana Siwek
Justyna Święcka
Jolanta Szafarczyk

Księgowość
Małgorzata Zaborowska – główny księgowy
Bogusława Gzella – zastępca głównego księgowego
Barbara Szymura – płace

Centrum Kształcenia Zawodowego – sekretariat
Danuta Pawlus

Administrator Systemu Informatycznego
Stanisław Bulandra