Harmonogram pracy

pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego

w PCKZiU w Wodzisławiu Śl.

w roku szkolnym 2023/2024

Obowiązuje od 02.01.2024 r.

Pedagog szkolny

Małgorzata Michalak – Jarosz

Dzień tygodnia              Godziny pracy

poniedziałek                   8:30-13:30

wtorek                              8:00-12:30 

środa                                 8:00-12:30

czwartek                          12:00-16:00

piątek                                8:45-12:45

Pedagog szkolny/specjalny

Aleksandra Pyszny

Dzień tygodnia                  Godziny pracy

poniedziałek                       8:00-10:30 11:30-12:30 13:30-14:45

wtorek                                  8:00-9:45 10:30-11:30 12:30-16:30

środa                                     8:45-13:15

czwartek                              8:00-8:45 9:45-10:30 11:30-12:30

piątek                                    11:30-15:00

Psycholog szkolny

Hanna Miera

Dzień tygodnia                Godziny pracy

poniedziałek                      15:00 – 17:00

wtorek                                8:00–8:45 9:45-13:00

środa                                   12:30–17:30

czwartek                            8:40–9:40  10:30-14:00

piątek                                  15:00–17:30

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych

w innych godzinach po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu.