Harmonogram pracy

pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego

w PCKZiU w Wodzisławiu Śl.

w roku szkolnym 2022/2023

Obowiązuje od 1.09.2022r.

Pedagog szkolny

Małgorzata Michalak – Jarosz

Dzień tygodnia              Godziny pracy

poniedziałek                   12:20-15:50

wtorek                              11:30-12:30 13:30-16:00 

środa                                  8:00-13:00

czwartek                           8:00-13:00

piątek                                 8:00-13:00

Pedagog szkolny

Aleksandra Pyszny

Dzień tygodnia                  Godziny pracy

poniedziałek                       8:45-9:45 11:30-13:25

wtorek                                  8:00 – 10:30

środa                                     15:00-15:55

czwartek                              15:15-15:55 16:40-17:35

piątek                                    12:10-14:15

Psycholog szkolny

Hanna Miera

Dzień tygodnia                Godziny pracy

poniedziałek                      16:40 – 17:40

wtorek                                8:00 – 14:00            

środa                                   8:40 – 10:40 11:40 – 14:40

czwartek                            12:55 – 15:55

piątek                                 15:50 – 16:50

Pedagog specjalny

Agnieszka Nagler

Dzień tygodnia              Godziny pracy

poniedziałek                   12:00-15:00

wtorek                              10:30-11:30 13:30-14:30 

środa                                  15:00-16:00

czwartek                           ——————–

piątek                                 9:30-11:30

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych

w innych godzinach po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu.