Wniosek o wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 dla biblioteki szkolnej po raz kolejny został pozytywnie rozpatrzony. Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na stworzenie miejsca do biblioterapii, zakup nowości wydawniczych,  książek o Śląsku, książek do biblioterapii oraz lektur szkolnych.

Pasek dostępności