1Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20211 września  2020 r.
2I semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
oraz semestrów I – V semestrów LO dla dorosłych, IBM9 (system zaoczny)
oraz dla klas IV Technikum Nr 1

1.09.2020 r.- 7.02.2021 r.
1.09.2020 r.- 13.12.2020 r.
3II semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I – IV LO, I BM9 dla dorosłych
dla klas IV Technikum Nr 1
dla semestru VI LO dla dorosłych  (system zaoczny)
8.02.2021 r. – 25.06.2021 r.
14.12.2020 – 30.04.2021 r.
8.02.2021 r.- 30.04.2021 r.
4Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum Nr 1
klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
13.11.2020 r.
18.12.2020 r.
5Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum Nr 1
w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
oraz w semestrach I – III i V (LO system zaoczny) i I BM9 szkół dla dorosłych

4 grudnia  2020 r.
29 stycznia 2021 r.
31 stycznia  2021 r.
6Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020 –  31.12.2020 r.
7Ferie zimowe:4.01.2021 r. – 17.01.2021 r.
8Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych
za I semestr w oddziałach dla dorosłych
do 28 lutego 2021 r.
9Propozycja ocen rocznych :
klasy IV
klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
26.03.2021 r.        
17.05.2021 r.
10Wiosenna przerwa świąteczna1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
11Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum Nr 1
Zakończenie klasyfikacji w semestrach VI LO dla dorosłych
23 kwietnia 2021 r.
25 kwietnia 2021 r.
12Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich
oraz w semestrze VI LO dla dorosłych
30 kwietnia  2021 r.
13Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
Zakończenie klasyfikacji rocznej w semestrach II – IV szkół dla dorosłych
14 czerwca 2021 r.
14 czerwca 2021 r.
14Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych
25 czerwca  2021 r.
15Ferie letnie26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
16Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych
za II semestr w oddziałach dla dorosłych
do 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim

Lp.Data Uwagi 
1.4  maja 2021 r.Egzamin maturalny z języka polskiego 
2.5  maja 2021 r.Egzamin maturalny z matematyki 
3.6  maja 2021 r. Egzamin maturalny z języka angielskiego 
4.4 czerwca 2021 r. 
5.8 czerwca 2021 r.Egzamin zawodowy 
6.22 czerwca 2021 r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie