Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/20221 września  2021r.
I semestr
dla klas I-III Technikum nr 1 i BS nr 3 oraz semestrów I – V semestrów LO dla dorosłych, I i III BM9 (system zaoczny)
oraz dla klas IV Technikum nr 1
1 września 2021r.- 16 stycznia 2022r.                                                                                 


1 września 2021r.- 12 grudnia  2021r.
II semestr
dla klas I-III Technikum nr 1 i BS nr 3 oraz semestrów I – IV LO, IV BM9 dla dorosłych
dla klas IV Technikum nr 1                                   
dla semestru VI LO dla dorosłych oraz II BM9 (system zaoczny)

17 stycznia 2022r. – 24 czerwca  2022r.
13 grudnia 2021r.- 29 kwietnia 2022 r.                        
17 stycznia 2022r.- 29 kwietnia 2022r.
Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum nr 1                           
klasy I-III Technikum nr 1 i BS nr 3

12 listopada 2021r.                                         
17 grudnia 2021r.
Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum nr 1
w klasach I-III Technikum nr 1 i BS nr 3
oraz w semestrach I – III i V LO oraz I i II BM9 szkół dla dorosłych (system zaoczny)
6 grudnia 2021r.
7 stycznia 2022r.
9 stycznia 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia  2021r. –  31 grudnia  2021r.
Ferie zimowe:14 lutego 2022r. – 27 lutego 2022r.
Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłychdo 28 lutego 2022r.
Propozycja ocen rocznych :
klasy IV                         
klasy I-III Technikum nr 1 i BS nr 3
 
25 marca 2022r.                                              
16 maja 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia 2022r. – 19 kwietnia 2022r.
Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum nr 1
Zakończenie klasyfikacji w semestrach VI LO dla dorosłych
22 kwietnia 2022r.
24 kwietnia 2022r.
Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich oraz w semestrze VI LO dla dorosłych29 kwietnia  2022r.
Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum nr 1 i BS nr 3
Zakończenie klasyfikacji rocznej w semestrach II – IV LO i II BM9 szkół dla dorosłych
13 czerwca 2022r.

13 czerwca 2022r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum nr 1 i BS nr 3 oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych24 czerwca  2022r.

Ferie letnie27 czerwca 2022r. – 31 sierpnia 2022r.
Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłychdo 31 sierpnia 2022r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć
Data Uwagi 
  11 stycznia 2022r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
  2 maja 2022r. 
  4  maja 2022r.Egzamin maturalny z języka polskiego 
  5  maja 2022r.Egzamin maturalny z matematyki 
  6  maja 2022r. Egzamin maturalny z języka angielskiego 
 2 czerwca 2022r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie