Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231 września  2022r.
I semestr
dla klas I-III Technikum nr 1 i BS I stopnia nr 3 oraz semestrów III – V LO dla dorosłych, I semestr BS II stopnia (system zaoczny)
oraz dla klas IV Technikum nr 1 (po gimnazjum) III semestr BS II stopnia (system zaoczny)
1 września 2022r.- 5 lutego 2023 r. 1 września 2022r.- 16 grudnia  2022r.
II semestr
dla klas I-III Technikum nr 1 i BS I stopnia nr 3 oraz  IV-VI  semestrów LO dla dorosłych, II semestru BS II stopnia (system zaoczny)
IV BS II stopnia (system zaoczny)
dla klas IV Technikum nr 1(po gimnazjum)

6 lutego 2023r. – 23 czerwca  2023r.


6 lutego 2023r.- 28 kwietnia 2023r.
19 grudnia 2022r.- 28 kwietnia 2023r.
Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum nr 1 (po gimnazum)                          
klasy I-III Technikum nr 1 i BS 1 stopnia nr 3

10 listopada 2022r.
22 grudnia 2022r.
Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum nr 1 (po gimnazjum)
w semestrze III BS II stopnia (zaoczny)
w klasach I-III Technikum nr 1 i BS I stopnia nr 3
oraz w semestrach I – III i V LO dla dorosłych oraz I BS II stopnia (system zaoczny)


9 grudnia 2022r.
12 grudnia 2022r.

13 stycznia 2023r.
15 stycznia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia  2022r. –  31 grudnia  2022r.
Ferie zimowe:16 stycznia 2023r. – 29 stycznia 2023r.
Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłychdo 28 lutego 2023r.
Propozycja ocen rocznych :
klasy IV                         
klasy I-III Technikum nr 1 i BS nr 3
 
24 marca 2023r.                                              
15 maja 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia 2023r. – 11 kwietnia 2023r.
Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum nr 1
Zakończenie klasyfikacji w semestrach VI LO dla dorosłych
21 kwietnia 2023r.
23 kwietnia 2023r.
Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum nr 1 oraz w semestrze IV BS II stopnia (system zaoczny)28 kwietnia  2023r.
Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum nr 1 i BS I stopnia nr 3
Zakończenie klasyfikacji rocznej w semestrze  IV LO dla dorosłych i II semestrzeBS II stopnia (system zaoczny)

14 czerwca 2023r.

16 czerwca 2023r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum nr 1 i BS I stopnia nr 3 oraz w semestrze IV LOdla dorosłych i II semestrze BS II stopnia (system zaoczny)

23 czerwca  2023r.

Ferie letnie24 czerwca 2023r. – 31 sierpnia 2023r.
Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłychdo 31 sierpnia 2023r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć
Data Uwagi 
 31 października 2022r.
 10 stycznia 2023r.
  2 maja 2023r.
  4  maja 2023r.
  5  maja 2023r.
  8  maja 2023r.
  9 maja 2023r.
  2 czerwca 2023r.
  5 czerwca 2023r.
 
  Egzamin zawodowy
 
  Egzamin maturalny z języka polskiego
  Egzamin maturalny z języka angielskiego
  Egzamin maturalny z matematyki
  Egzamin maturalny z języka angielskiego PR
  Egzamin zawodowy
  Egzamin zawodowy