Wersja2

Młodzież Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w latach 2016-2019r. aktywnie uczestniczyła w projekcie „Młode kadry naszą przyszłością”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

lab

W projekcie tym wzięło udział  66 uczniów; 64 uczniów z Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich oraz 2 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich. Uczniowie odbyli płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców.

w18

Ponadto uczniowie poszerzyli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc  w specjalistycznych kursach zawodowych.Każdy z uczestników projektu odbył przynajmniej jeden kurs, a wielu z nich zdobyło dodatkowe uprawnienia potwierdzone stosownym certyfikatem.

w18_2

Dodatkowo uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pasek dostępności