W związku z ubezpieczeniem NNW dzieci i młodzieży w InterRisk 2021/2022, przesyłam ważne informacje w załącznikach.

Zgłoszenie szkody

Oferta szczegóły

Druk zgłoszenia szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

EDU PLUS Karta Produktu

Postanowienia dodatkowe