W związku z ubezpieczeniem NNW dzieci i młodzieży w InterRisk 2020/2021, przesyłam ważne informacje w załącznikach.

Druk zgłoszenia szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

EDU PLUS Karta Produktu

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY oraz PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 2020/2021