Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 5 września 2023 r. sali gimnastycznej:

–  o godz. 1700  dla rodziców uczniów klas:

Lp. Klasa Zawód Wychowawca
1. 1 A Technik analityk Anna Krajewska – Fidor
2. 1 O2 Operator obrabiarek skrawających Krystian Kubiczek
3. 1 ET2 Technik elektryk Barbara Paruzel
4. 1 MT Technik mechanik Izabela Kowalska – Cichos
5. 1 MH Technik mechatronik Marcin Gulis
6. 1 U/R Technik automatyk

Technik robotyk

Małgorzata Tytko

– o godz. 1800 dla rodziców uczniów klas:

Lp. Klasa Zawód Wychowawca
1. 1 K Technik chłodnictwa i klimatyzacji Helena Spyra
2. 1 S Technik spawalnictwa Barbara Drużdż
3. 1 ET1 Technik elektryk Małgorzata Michalak – Jarosz
4. 1 E Elektryk Mirosław Michalewski
5. 1 O1 Operator obrabiarek skrawających Ewa Orzechowska – Sowa

Spotkania z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych odbędą się 6, 7 września 2023 r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas piątych odbędą się 8 września 2023 r.