Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”. Projekty, które powstały nie tylko pobudziły do działania samych uczniów, ale również przyniosły oczekiwane efekty wśród beneficjentów projektów. Martyna Elsner i Magdalena Toman to autorki pierwszego projektu pt. „Młodzież dla seniorów”. Dziewczyny wraz z naszym szkolnym klubem wolontariatu udały się do Domu Bez Barier „Maja” w Wodzisławiu Śląskim oraz Domu Seniora „Gwarek” w Skrzyszowie. Rozmowy, wspólne tworzenie kartek świątecznych, spacer, ale przede wszystkim czas spędzony z seniorami to efekty ich działań. Agata Szymiczek i Weronika Tkocz to autorki drugiego projekt pt. „Zaakceptuj siebie” mającego na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Przeprowadziły zajęcia wśród uczniów klas 6, 7 i 8 SP 21 w Wodzisławiu oraz SP 2 w Pszowie. „(nie) typowa chemia ” to trzeci projekt stworzony przez Anetę Dudek i Kingę Richter uczennice kształcące się w zawodzie technik analityk. Tworząc projekt chciały wzbudzić wśród dzieci zainteresowanie chemią przeprowadzając proste doświadczenia chemiczne dla uczniów klas 3 i 4 SP 1 w Rydułtowach. Wszystkim uczennicom gratulujemy pomysłów, zaangażowania oraz życzymy dalszych sukcesów!

Pasek dostępności