Rodzaje dostępności

Aktywny Samorząd 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym:  od 01 marca do 31 sierpnia 2021 roku Zadania programu, realizowane w 2021 roku: Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w: uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B  zakupie i montażu…

Akredytacja Erasmus

Mamy akredytację w sektorze VET

Kolejne dobre wiadomości napłynęły w piątek z Agencji Narodowej programu Erasmus+. Po wyróżnieniu w konkursie Seflie+ w piątek opublikowano wyniku konkursu wniosków na akredytację dla szkół w sektorze kształcenia zawodowego. Nasz wniosek został zaakceptowany co oznacza, że przez najbliższe lata obecni i przyszli uczniowie będą mieli okazję odbyć praktyki zawodowe zagranicą. Warto dodać, że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie wodzisławskim z akredytacją w sektorze Kształcenie…

Odlewanie płynnego metalu

Kujemy żelazo, póki gorące

W ubiegłą sobotę, tj. 20.02.2021r. kolejna, trzecia już grupa uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ukończyła szkolenie z zakresu: „Obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej”. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” i objęły już swym zasięgiem 21 uczniów z klas: 3MH, 3MT, 4MH1 i 4G/M. Podczas szkolenia uczniowie nabyli wiele nowych kompetencji praktycznych oraz… uczyli się „kuć…

Warto być osobą niekaraną! Aspekty zawodowe i społeczne

Narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe, uzależnienia

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze z cyklu trzech spotkań mł. asp. pana Patryka Błasika z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim z uczniami klas drugich naszej szkoły, nt.: „Narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe, uzależnienia”. Spotkanie wpasowało się swoją formą w rzeczywistość, w której obecnie się uczymy i zostało zrealizowanie zdalnie, za pomocą platformy Teams. Dziękujemy panu Patrykowi za owocną, zresztą jak zawsze, współpracę, a…

Innowacyjne nauczanie potrzebą przszłości

Staże zawodowe – ważny krok w nauce

W sierpniu 2020 roku kolejni uczniowie naszej szkoły, tym razem kształcący się w zawodzie technika mechanika, brali udział w stażach zawodowych w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.                 Mając możliwość poznania przemysłu „od środka” poprzez zajęcia na maszynach produkcyjnych w/w uczniowie zdecydowali się na firmę Michael w Rydułtowach, gdzie obsługiwali miedzy innymi obrabiarki sterowane numerycznie.

Innowacyjne nauczanie potrzebą przszłości

Pomiary fizykochemiczne w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim

Dzięki kolejnej profesjonalnie wyposażonej w ramach projektu pracowni nasze uczennice kształcące się w zawodzie technika analityka nabyły dodatkowych kompetencji zawodowych. Szkolenie pod nazwą: „Pomiary fizykochemiczne” zostało zorganizowane w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” i stanowiło jedno z wielu oferowanych przez projekt działań.

Pełny tekst plakatu w treści wpisu

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania. Skorzystaj z możliwości…

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości - zajęcia

Jak obrabiarki to najlepiej CNC. Gdzie? W PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim.

Już w sumie 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik automatyk, technik mechatronik czy nawet technik chłodnictwa i klimatyzacji poszerzyło swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursie „Programowanie i obsługa obrabiarki/tokarki CNC” realizowanym w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Dzięki bardzo dobrze wyposażonej „Pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie” uczestnicy kursu mogli w profesjonalnych warunkach nabywać tak bardzo pożądanych na dzisiejszym rynku pracy umiejętności…

Uczennica z mikroskopem

Kształcimy w zawodach przyszłości

  1 lutego MEiN ogłosiło prognozę szczególnego zapotrzebowania zawodów na krajowym rynku pracy. Spośród kierunków oferowanych absolwentom szkół podstawowych w PCKZiU są to: elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz i stolarz (w szkole branżowej) oraz technik automatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik spawalnictwa (w technikum).   1 lutego MEiN ogłosiło prognozę szczególnego zapotrzebowania zawodów na krajowym rynku pracy. Spośród kierunków oferowanych absolwentom szkół podstawowych w…

Innowacyjne nauczanie potrzebą przszłości

Mechatronika – w PCKZiU to staje się proste

Od 02.03.2020 r do 17.10.2020 r. nasi uczniowie zarówno technikum jak i szkoły branżowej I stopnia  brali udział w szkoleniu  „Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych”. Zajęcia odbywały się w wyspecjalizowanej pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych  – W18. Tam pod okiem specjalisty, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” beneficjenci szkolenia poznawali tajniki budowania, programowania i… zabawy z układami mechatronicznymi.

Innowacyjne nauczanie potrzebą przszłości

Jak kuźnia to tylko w PCKZiU!

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim odbywają się szkolenia w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.                Jednym z takich szkoleń są zajęcia pt. „ Obróbka cieplna, plastyczna, ręczna oraz mechaniczna”. Podczas warsztatów uczniowie mają okazję do „kontaktu” z bardzo trudną dyscypliną – obróbką metali. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia z odlewnictwa metali, obróbki cieplnej oraz dalszej obróbki za pomocą której…

Coraz bliżej do matury

Maturzyści proszeni są o kontakt

Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli deklaracje wstępne proszeni są do stawienia się w szkole do dnia5 lutego 2021r. w celu zmiany przedmiotów w deklaracji maturalnej oraz podpisania deklaracji ostatecznej. Deklaracje maturalne należy składać w godzinach urzędowania sekretariatu uczniowskiego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:30. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególnościw…

Kolory jesieni w parku

Jesienne inspiracje

Jesień jest niewątpliwie najbarwniejszą z pór roku, która może inspirować młodych adeptów pisarstwa oraz malarstwa. Udowodnili to uczniowie naszej szkoły, których prace, oparte na wnikliwej obserwacji zmieniających się pór roku, przyniosły  powiatowy sukces. W VIII edycji Powiatowego Konkursu Artystycznego „Barwy Jesieni”, nasze uczennice klas drugich – Marta Olszewska i Julianna Lazar w sposób twórczy zmierzyły się z zadaniem, jakim był opis jesieni.     W tym…