Krótka, prozatorska forma literacka

We wrześniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs literacki  ,,Meine Fereinerlebnisse”. Adresatami konkursu byli uczniowie Technikum, którzy mieli możliwość  nadesłania prac prozatorskich związanych z tematyką wakacyjnych przeżyć.  Konkurs  polegający na napisaniu opowiadania rozwijał umiejętności pisarskie , twórczą interpretację prozatorską , znajomość gramatyki i struktur leksykalnych. Na szczególną uwagę zasłużyły prace Julianny Lazar i  Karola Szwedy. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajęła się nauczycielka języka niemieckiego mgr Ewa Przybyła.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, tak potrzebnego nam w dzisiejszej rzeczywistości zdrowia. Życzymy, aby codzienna praca stanowiła niekończące się źródło satysfakcji, osiągane efekty były motywacją do dalszych działań, a napotykane trudności skłaniały do poszukiwania nowych rozwiązań. Życzymy, by każdy dzień przynosił uśmiech i siły, niezbędne do realizacji zamierzonych celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pragniemy podziękować za okazywane wsparcie. DYREKCJA SZKOŁY

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, tak potrzebnego nam w dzisiejszej rzeczywistości zdrowia. Życzymy, aby codzienna praca stanowiła niekończące się źródło satysfakcji, osiągane efekty były motywacją do dalszych działań, a napotykane trudności skłaniały do poszukiwania nowych rozwiązań. Życzymy, by każdy dzień przynosił uśmiech i siły, niezbędne do realizacji zamierzonych celów zarówno w życiu prywatnym, jak…

Książka "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej była u nas czytana w trakcie Narodowego czytania 2021

„… Lumpowałeś się? … tak ładnie śmierdzisz cygarami!”

„Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz… powiedz…(…).  W nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były… tak ładnie śmierdzisz cygarami…u,u!”.            3 i 4 września 2021r.  uczniowie, słuchacze i nauczyciele PCKZiU po raz piąty  wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”. Przedstawiciele klas technikum, słuchacze szkoły branżowej II stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauczyciele głośno odczytali lekturę tegorocznej  jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania”, …

Zdjęcie ilustracyjne

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych…

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami odbędą się stacjonarnie w dniu  7 września 2021r. zgodnie z poniższym harmonogramem: Klasa Wychowawca Godzina Sala 1 EU Karolina Kempny 16:00 235 1 MS Katarzyna Mrowiec 16:15 W1a 1MH Wanda Lucyga 16:30 226 1 AK Agata Sobik-Pszczółkowska 16:15 aula 1 ES Aleksandra Pyszny 16:45 114 1 O Patryk Krzysztoń 17:00 233

Zdjęcie ilustracyjne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – START

OGŁOSZENIE Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Branżowej Szkoły II Stopnia odbędzie się  zgodnie z poniższym harmonogramem: Lp. Oddział dzień godzina sala 1 III LOp (2 klasa LO) 4.09.21 8.20 225 2 V LOg (3 klasa LO) 4.09.21 7.45 124 3 I BM9 (Branżowa Szkoła II Stopnia)+ MEC.09 4.09.21 7.45 4 4 II BM9 (Branżowa Szkoła II Stopnia)+ MEC.09…

Zdjęcie ilustracyjne

O szczepieniach!

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień nastolatków Informacje ogólne o szczepieniach przeciw CovidInformacje o szczepieniach uczniów w wieku 12 – 18 lat Do pobrania: Deklaracja na szczepieniaKwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

Pełny tekst plakatu w treści wpisu

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania. Skorzystaj z możliwości…

Zdjecie ucznia szkoły w trakcie pracy na praktyce zawodowej.

Staże w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie i uczennice naszej szkoły, kształcący się w zawodach: technik analityk, technik mechanik, technik mechatronik, technik automatyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji pomyślnie zakończyli staże w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Jako beneficjenci projektu mogli oni nabywać kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne w takich firmach jak: „Witax – Krzysztof Wita”, „TBS – CNC Technik”, „System Barosz Gwimet”, „Annex”, „Izol – Plast”…

Erasmus_Portugalia

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do projektu praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2021/2022

1 września o godzinie 8.00 uruchomiony zostanie formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie praktyk w Szwecji i Portugalii dla uczniów klas III 4-letniego Technikum im. Piastów Śląskich realizowanego w ramach programu Erasmus+. Nowością będzie fakt, że rekrutacja tym razem zostanie przeprowadzona całkowice elektronicznie.

Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków 17 września 2021 r. w gabinecie pedagoga szkolnego. Pobierz formularz podania Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku     ·        Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów…

Grafika ze szkolnymi akcesoriami na powitanie nowego roku szkolnego

Witamy po wakacjach!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim 1 września 2021r. Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas pierwszych Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich i Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3 im. Piastów Śląskich  odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 930. Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem: oddział wychowawca godzina sala 2…

Rysunek kredą na tablicy dla maturzystów

Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku, 5 lipca 2021 r. od godziny 12:00 do 16:30.   W kolejnych dniach odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 9:00 do 16:00.  Świadectwa będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego – absolwent zobowiązany jest do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz własnego długopisu. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zachować…