plan_sztolni

 

Numer wyrobiska Nazwa wyrobiska Ważniejsze elementy wyposażenia
1 chodnik dojściowy wrębiarka WSH-60
2 pochylnia dojściowa obudowa drewniana wielobokowa, tamy wentylacyjne
3 ściana poprzeczna kombajn ścianowy, przenośnik zgrzebłowy, obudowa zmechanizowana
4 szybik wdechowy połączenie z powierzchnią
5 przodek chodnika kombajn chodnikowy
6 komora sprężarki i agregatu hydraulicznego sprężarka, agregat hydrauliczny
7 chodnik szkoleniowy nr I elementy obudowy łukowej, ładowarka zasięrzutna, wentylacja lutniowa
8 chodnik podstawowy tory kopalniane, rozjazdy, wozy kopalniane, załadownia z kolejką, wentylator, lutniociąg
9 komora gospodarcza podzespoły maszyn
10 salka ćwiczeń elementy maszyn
11 warsztat mechaniczny stanowiska ślusarskie, części maszyn górniczych
12 stacja zwrotna kolejki kolejka spągowa
13 chodnik podścianowy przenośnik zgrzebłowy i taśmowy
14 ściana podłużna strug węglowy, przenośnik zgrzebłowy, przesuwniki hydrauliczne, ściana zabudowana stojakami hydraulicznymi
15 pochylnia transportowa kołowrót elektryczny, kolejka podwieszana, kolejka spągowa
16 ściana podłużna kombajnowa kombajn EICKHOFF
17 chodnik szkoleniowy nr II stanowisko do stawiania obudowy murowej i drewnianej
18 warsztat hydrauliki siłowej pełne wyposażenie warsztatu hydraulicznego
19 chodnik nadścianowy tory kopalniane, obrotnice torowe, pompy odwadniające
20 chodnik szkoleniowy nr III młoty pneumatyczne, wiertarki, spągoładowarka
21 wnęka wiertnicza wiertnice dołowe małośrednicowe
22 chodnik odstawczy przenośnik taśmowy, załadownia
23 upadowa udostępniająca kołowrót elektryczny, tory kopalniane, zapora torowa
24 warsztat elektryczny stanowisko napraw urządzeń elektrycznych
25 szybik wydechowy połączenie z budynkiem wentylatorów