Język polski

mgr Ewelina Limanowska

mgr Agata Rymer

mgr Anna Zimoch

mgr Aleksandra Maliszewska

mgr Małgorzata Tytko

Język angielski

mgr Monika Hibner

mgr Daria Rajman – Morawiec

mgr Karolina Kempny

Marcin Gulis

mgr Małgorzata Wdowiak

mgr Wanda Wysocka

Język niemiecki

mgr Ewa Przybyła

mgr Andrzej Ptak

mgr Jolanta Zygmunt

mgr Damian Materzok

Historia

mgr Roman Owczarczyk

mgr Joanna Karabin

mgr Tomasz Manderla

mgr Patryk Czyż

mgr Marcin Kopczyński

mgr Katarzyna Mrowiec

Historia i teraźniejszość

mgr Patryk Czyż

mgr Joanna Karabin

mgr Roman Owczarczyk

mgr Tomasz Manderla

Wiedza o społeczeństwie

mgr Patryk Czyż

mgr Marcin Kopczyński

Matematyka

mgr Grażyna Rojek

mgr Agnieszka Grądzka – Pisek

mgr Agnieszka Wójcik

mgr inż. Marzena Płażewska

mgr inż. Małgorzata Gajek

mgr Grzegorz Sokołowski

Biologia

mgr Beata Urśnik

Chemia / Przedmioty zawodowe chemiczne

mgr Danuta Mielańczyk

mgr Joanna Łupieżowiec

mgr inż. Agata Sobik – Pszczółkowska

mgr inż. Grażyna Włoch

mgr inż. Anna Krajewska – Fidor

Geografia

mgr Barbara Paruzel

mgr Sabina Balon

Plastyka

mgr Aleksandra Sokalla

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Patryk Krzysztoń

Podstawy przedsiębiorczości/Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Tomasz Manderla

mgr Natalia Sobeczko

mgr Anna Wilkowska

Biznes i zarządzanie

mgr Anna Wilkowska

mgr Natalia Sobeczko

Informatyka

mgr Anna Kajzerek

mgr Ewa Orzechowska – Sowa

mgr inż. Wojciech Szymiczek

mgr Sebastian Cyroń

mgr inż. Marek Sokół

mgr Mirosław Michalewski

mgr inż. Jerzy Dychała

Fizyka

mgr Sylwia Adamczyk

mgr Roman Brzeziak

Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Orzechowska – Sowa

mgr Mirosław Michalewski

mgr Mirosław Łupieżowiec

mgr Izabela Kowalska – Cichos

mgr Barbara Drużdż

mgr Patryk Krzysztoń

mgr Agnieszka Nagler

Religia

mgr Piotr Frączek

mgr Adam Płachta

ks. Mateusz Poniszowski

Przedmioty zawodowe z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji

Rafał Paszczyński

mgr inż.  Małgorzata Pompa

mgr inż. Helena Spyra

Przedmioty zawodowe elektryczne, elektrotechniczne

mgr inż. Wiesław Pawlica

mgr inż. Waldemar Pytlik

mgr Jarosław Murawski

mgr inż. Jerzy Olszewski

mgr Andrzej Wójcik

inż. Mirosław Szczepaniak

mgr Janusz Antończyk

mgr inż. Tadeusz Brzeziak

mgr inż. Marcin Doczumiński

mgr Andrzej Korzuch

mgr inż. Łukasz Lip

mgr Leszek Zimoch

mgr inż. Adrian Bielec

mgr Krystian Dziwoki

Przedmioty zawodowe mechaniczne, mechatroniczne

mgr inż. Adam Bielec

mgr Marek Kotwica

mgr Grzegorz Sokołowski

mgr inż. Roman Brzeziak

mgr inż. Krzysztof Gajda

mgr inż. Jacek Gasztold

inż. Artur Riemel

mgr Bogdan Szopa

mgr inż. Stanisław Sierny

mgr Antoni Tomanek

mgr Stanisław Wojciechowski

mgr inż. Aleksander Tlołka

mgr inż. Piotr Maliszewski

mgr inż. Jerzy Dychała

mgr inż. Aleksandra Prudel

mgr Przemysław Kopacz

inż. Piotr Czech

mgr Tomasz Podleśny

inż. Rafał Bajgrowicz

inż. Krystian Kubiczek

mgr Dorota Zbiegień

Przedmioty zawodowe z zakresu automatyki

mgr Aleksander Tlołka

mgr inż. Katarzyna Kempny – Król

mgr Tadeusz Brzeziak

mgr inż. Przemysław Kopacz

inż. Piotr Czech

Przedmioty zawodowe specjalizacja górnicza

mgr inż. Jerzy Dychała

mgr inż. Helena Spyra

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Nowak Bogusław

mgr inż. Wardenga Tomasz

mgr inż. Teresa Dragon

Przedmioty ekonomiczne

mgr Janusz Sokół

mgr Natalia Sobeczko

Przedmioty administracyjne

mgr Jolanta Podleśny

Bibliotekarze

mgr Katarzyna Mrowiec

mgr Bożena Polkowska

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Michalak – Jarosz

mgr Aleksandra Pyszny

Pedagog specjalny

mgr Aleksandra Pyszny

Psycholog

mgr Hanna Miera

Doradca zawodowy

mgr Beata Elsner