Plakat Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nabór na studia dla kadry pedagogicznej

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TERMINU NABORU WNIOSKÓW SZKOLENIOWYCH KADRY PEDAGOGICZNEJ NR 2/2021 W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY” Na podstawie Uchwały nr 1132/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz w związku z pkt 2 pełnomocnictwa nr 271/2018 z dnia 25 września 2018 r., wyznacza się termin naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 2/2021w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” na okres: od dnia 6 kwietnia 2021…

Nagrodzona fotografia

„Człowiek, Świat, Przyroda”

Uczennica PCKZIU kl. I Alicja Korczyńska zakwalifikowała się do II etapu XX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2021. Zdjęcie pt.: „Kąpiel księżniczki” zostało zauważone Jury z 6179 prac nadesłanych przez 834 autorów w dwóch kategoriach wiekowych zakwalifikowało do II etapu w kat. I – 118 zdjęć i w kat. II – 149 zdjęć. Zdjęcie będzie prezentowane na pokonkursowej wystawie w…

Ilustracja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Od października w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego PCKZIU organizowane są zajęcia kółka informatycznego. W ramach zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności programistyczne, oraz poszerzają więdzę z zakresu algorytmiki i matematyki dyskretnej. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała zestawy robotów edukacyjnych, a osoba prowadząca zajęcia mogła uczestniczyć w zajęciach doskonalących organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne…

Ilustracja z logo światowego tygodnia pieniądza

Światowy tydzień pieniądza

W ramach tygodnia Global Money Week uczniowie PCKZiU spotkali się z  pracownikiem Narodowego Banku Polskiego panem Bartoszem Łuczywo. Warsztaty on-line związane były z tematem zabezpieczeń na polskich banknotach. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, kto zajmuje się drukiem banknotów, jak rozpoznać fałszywe pieniądze i jaka jest procedura wymiany zniszczonych banknotów.

Grafika na zielonym tle. Logo Olimpijskie (pięć olimpijskich kół) w otoczeniu ludzkich dłoni wspierających ruch olimpijski

Tydzień Wiedzy Olimpijskiej

W dniach 15-19 marca nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili lekcje z historii olimpizmu. Celem było przypomnienie postaci wybitnych polskich sportowców oraz propagowanie idei olimpijskiej. Następnie każdy uczeń mógł się wykazać wiedzą odpowiadając na pytania w quizie z historii olimpijskiej. W wydarzeniu udział wzięło 622 uczniów, aż 38 zdobyło maksymalną ilość punktów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Wnętrze komory tokarki sterowanej numerycznie

Szkolenia – innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

W bieżącym miesiącu, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”, rozpoczęliśmy dwa atrakcyjne szkolenia zawodowe.  Pierwsze – z „Programowania i obsługi obrabiarek / tokarek CNC”, w którym bierze udział 7 uczniów oraz drugie z zakresu „Projektowania, montażu i eksploatacji układów mechatronicznych”, w którym bierze udział 12 uczniów.

Grafika prezentuje uczniów odbywających praktykę na stażach u lokalnych pracodawców.

Staże u lokalnych pracodawców

Kolejnych 11 uczniów rozpoczęło staże u lokalnych pracodawców w ramach projektu  „Innowacyjne Nauczanie Potrzebą Przyszłości”. Uczestnicy projektu już od lutego zdobywają nowe umiejętności praktyczne u pracodawców, którzy kształcą ich w specjalnościach technika analityka, technika mechatronika i technika chłodnictwa i klimatyzacji.

Rodzaje dostępności

Aktywny Samorząd 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym:  od 01 marca do 31 sierpnia 2021 roku Zadania programu, realizowane w 2021 roku: Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w: uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B  zakupie i montażu…

Odlewanie płynnego metalu

Kujemy żelazo, póki gorące

W ubiegłą sobotę, tj. 20.02.2021r. kolejna, trzecia już grupa uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ukończyła szkolenie z zakresu: „Obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej”. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” i objęły już swym zasięgiem 21 uczniów z klas: 3MH, 3MT, 4MH1 i 4G/M. Podczas szkolenia uczniowie nabyli wiele nowych kompetencji praktycznych oraz… uczyli się „kuć…

Warto być osobą niekaraną! Aspekty zawodowe i społeczne

Narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe, uzależnienia

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze z cyklu trzech spotkań mł. asp. pana Patryka Błasika z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim z uczniami klas drugich naszej szkoły, nt.: „Narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe, uzależnienia”. Spotkanie wpasowało się swoją formą w rzeczywistość, w której obecnie się uczymy i zostało zrealizowanie zdalnie, za pomocą platformy Teams. Dziękujemy panu Patrykowi za owocną, zresztą jak zawsze, współpracę, a…