Pełny tekst plakatu w treści wpisu

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania. Skorzystaj z możliwości…

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości - zajęcia

Jak obrabiarki to najlepiej CNC. Gdzie? W PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim.

Już w sumie 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik automatyk, technik mechatronik czy nawet technik chłodnictwa i klimatyzacji poszerzyło swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursie „Programowanie i obsługa obrabiarki/tokarki CNC” realizowanym w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Dzięki bardzo dobrze wyposażonej „Pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie” uczestnicy kursu mogli w profesjonalnych warunkach nabywać tak bardzo pożądanych na dzisiejszym rynku pracy umiejętności…

Innowacyjne nauczanie potrzebą przszłości

Mechatronika – w PCKZiU to staje się proste

Od 02.03.2020 r do 17.10.2020 r. nasi uczniowie zarówno technikum jak i szkoły branżowej I stopnia  brali udział w szkoleniu  „Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych”. Zajęcia odbywały się w wyspecjalizowanej pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych  – W18. Tam pod okiem specjalisty, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” beneficjenci szkolenia poznawali tajniki budowania, programowania i… zabawy z układami mechatronicznymi.

Innowacyjne nauczanie potrzebą przszłości

Jak kuźnia to tylko w PCKZiU!

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim odbywają się szkolenia w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.                Jednym z takich szkoleń są zajęcia pt. „ Obróbka cieplna, plastyczna, ręczna oraz mechaniczna”. Podczas warsztatów uczniowie mają okazję do „kontaktu” z bardzo trudną dyscypliną – obróbką metali. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia z odlewnictwa metali, obróbki cieplnej oraz dalszej obróbki za pomocą której…

Kolejna szansa na praktyki i szkolenia zawodowe

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór do projektu „ Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły są zamieszczone w regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie. Okres realizacji obejmuje następujące lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Celem oferowanych form wsparcia jest: wyrównanie…

Coraz bliżej do matury

Maturzyści proszeni są o kontakt

Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli deklaracje wstępne proszeni są do stawienia się w szkole do dnia5 lutego 2021r. w celu zmiany przedmiotów w deklaracji maturalnej oraz podpisania deklaracji ostatecznej. Deklaracje maturalne należy składać w godzinach urzędowania sekretariatu uczniowskiego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:30. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególnościw…

Ekozawodowcy życzą magicznych świąt

Ekologiczne Święta Bożego Narodzenia

Zrównoważone Święta według ekologów. Już od początku grudnia, okna wystawowe sklepów kuszą promocjami i przecenami. Kupujemy więcej, wydajemy więcej i więcej zużywamy. Czy w tej świątecznej gorączce możliwa jest zrównoważona, ekologiczna konsumpcja? Okazuje się że tak, o czym przekonują nas organizacje ekologiczne. Świąt wesołych, spokojnych i zdrowych najczęściej życzą sobie Polacy przed Bożym Narodzeniem. Ekolodzy z bielskiego Klubu Gaja dodają do tego życzenie świąt zrównoważonych,…

Życzenia świąteczne od Dyrektorki

Życzenia świąteczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność, zdrowie i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.   Danuta Mielańczyk dyrektor szkoły

Kolory jesieni w parku

Jesienne inspiracje

Jesień jest niewątpliwie najbarwniejszą z pór roku, która może inspirować młodych adeptów pisarstwa oraz malarstwa. Udowodnili to uczniowie naszej szkoły, których prace, oparte na wnikliwej obserwacji zmieniających się pór roku, przyniosły  powiatowy sukces. W VIII edycji Powiatowego Konkursu Artystycznego „Barwy Jesieni”, nasze uczennice klas drugich – Marta Olszewska i Julianna Lazar w sposób twórczy zmierzyły się z zadaniem, jakim był opis jesieni.     W tym…

Dziewczyny rozwijają się literacko - wygrywają konkursy

Komedia i poemat opisowy przyniosły sukces naszym uczennicom

Sytuacja gospodarcza naszego kraju jest aktualnie jednym z kluczowych problemów, z jakimi borykamy się w dobie pandemii. Uczennice naszej szkoły w sposób twórczy zmierzyły się z tym niełatwym tematem i napisały na jego temat prace, które przyniosły im ogólnopolski sukces. Dwie uczennice – Julianna Lazar oraz  Marta Olszewska reprezentowały nas w tym roku  w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na pracę pisemną. Organizatorem był Narodowy Bank Polski, a XIX edycja konkursu objęta została…

Laureaci konkursu o złotą lampkę z panią profesor

Złota lampka górnicza w PCKZiU

W tym tygodniu po raz kolejny mamy powód do ogromnej dumny i radości, a to za sprawą Tobiasza Barnabasa, który zajął 2. miejsce w XI Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” oraz Pawła Krause, który uplasował się na miejscu 9. Tobiasz i Paweł są uczniami klasy trzeciej kształcącej się w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Opiekunem merytorycznym uczniów jest pani Helena Spyra. Gratulujemy!  

Życzenia dla Braci Górniczej od pani Dyrektor

Dzień Górnika

Z okazji Święta Braci Górniczej w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej pragnę złożyć wszystkim górnikom oraz ich rodzinom życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze rodziny opieką oraz dodaje sił i wytrwałości zapewniając poczucie bezpieczeństwa i gwarancję stabilnego jutra. Życzę również, aby praca którą wykonujecie przynosiła wiele satysfakcji oraz pomagała w…