Nasza szkoła kultywuje tradycje, zwłaszcza te związane z gwarą śląską, uczniowie zaś są dumni z posiadanej umiejętności „godania”. W tym roku naszą szkołę podczas XIII edycji Konkursu Gawędziarskiego „Fedrowani w godce” reprezentował Jakub Brzdęk, uczeń I klasy ET (technik elektryk). 

28 listopada w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim Jakub wystąpił z gawędą „O ślonskich obyczajach”. Jego „trzi minuty nie zostały zmitrynżone”, bo jak się okazało został zaproszony jako laureat wraz z opiekunką panią Agatą Rymer na uroczystą galę, która odbyła się 10 grudnia w Wodzisławskim Centrum Kultury. Na koncercie laureatów został ogłoszony werdykt. Jakubowi jury przyznało pierwsze miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe, w związku z czym, podczas gali zaprezentował zwycięski monolog. Drzistoł piyknie o kuchni ślonskiej, grubie i grubiorzach, Barbórce, szkubaniu piyrzo. Godoł też o dinksach, wichajstrach i onaczyniu. 

Jakub miłość do gwary śląskiej ma we krwi, jego wystąpienie było autentyczne, z zachowaniem ludowego charakteru monologu, zaprezentował czystość gwary i wystąpił w pięknym stroju ludowym. 

Serdecznie gratulujemy naszemu mistrzowi w godce i życzymy dalszych sukcesów! 

Pasek dostępności