11 grudnia uczniowie PCKZiU  uczestniczyli w ciekawych zajęciach  prowadzonych przez panią Justynę Marszałek–Świtlik – koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

IMG_20181211_1

Zajęcia odbyły się w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami ZUS, zasadami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, świadczeniami otrzymywanymi z ZUS, polskim systemem emerytalnym, dokumentacją rozliczeniową, a także Platformą Usług Elektronicznych ZUS. Warsztaty pozwoliły uczniom utrwalić i lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Dziękujemy  pani Justynie za przeprowadzenie zajęć.

IMG_20181211_10

Pasek dostępności