Dyrektor szkoły pani Danuta Mielańczyk oraz Kierownik Kształcenia Praktycznego pan Waldemar Pytlik uczestniczyli w seminarium inaugurującym projekt POWER, który jest nowym przedsięwzięciem stworzonym przez TAURON i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cel tego swoistego wyzwania wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej, które dopasowane ma być do potrzeb rynku pracy oraz do wyzwań rozwojowych.  Seminarium odbyło się w Krakowie i zgromadziło specjalistów ze środowiska naukowego i akademickiego, praktyków oraz osoby zaangażowane w efektywne kształcenie zawodowe na potrzeby branży elektryczno-energetycznej.

poprawione

 

Pasek dostępności