Dzień Języków Obcych 2023 

         We wrześniu obchodziliśmy Szkolny Dzień Języków Obcych. To dobra okazja, by zwrócić uwagę, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi z innych krajów. Dzięki znajomości języków obcych mamy lepszy dostęp do wiedzy oraz większe możliwości zaprezentowania siebie na rynku pracy. W tegorocznej edycji DJO uczniowie  uczestniczyli  w lingwistycznym quizie wiedzy  z zakresu znajomości realiów życia w  Irlandii . Niektórzy przenieśli się w ponadczasowy świat prawd dotyczących dobra i zła, miłości , przyjaźni i  zrozumienia poprzez wysłuchanie i omówienie  opowiadań Oskara Wilde’a. Młodzi adepci pisarstwa  stworzyli kreację  humoresek i grepsów w języku niemiecki. Wydarzenie zainicjowało kampanię na rzecz innowatorskiego spojrzenia na wykorzystanie praktycznych umiejętności w ,, autonomicznym  ” uczeniu się języków obcych.

Pasek dostępności