Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli dziś w uroczystej immatrykulacji studentów I roku Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Skorzystaliśmy nie tylko z gościnności, ale też wiedzy uczelni, która jest ważnym i cenionym partnerem PCKZiU. Wykład inauguracyjny pt. „Od wieku pary do przemysłu 5.0” wygłosił dr hab. inż. Tomasz Kik. Tym cenniejsze było to spotkanie, że studia na gliwickiej politechnice podejmują kolejne roczniki naszych absolwentów, a dla uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk, który objęty jest patronatem Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska. Współpraca z uczelnią stwarza możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania cennych doświadczeń.

Dziś także z rąk Pani Dziekan dr. hab. inż. Anny Timofiejczuk prof. PŚ odebraliśmy certyfikat uczestnictwa w biciu rekordu Polski w kategorii „Największa lekcja inżynierii materiałowej”.

Pasek dostępności