„Praktyka czyni mistrza”. W myśl tej zasady kolejnych dziesięciu uczniów naszej szkoły ukończyło staże u lokalnych pracodawców w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Wśród stażystów byli przyszli technicy mechatronicy i technicy analitycy.

Pasek dostępności