Wykorzystując nowoczesne wyposażenie naszej szkoły w maszyny obróbcze, w ubiegłą sobotę, 7 uczniów ukończyło szkolenie: „Programowanie i obsługa obrabiarek / tokarek CNC”.

Uczniowie Ci kształcą się w zawodach technik mechanik oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji zaś szkolenie mogli ukończyć dzięki uczestnictwu w projekcie: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Kolejna grupa 11 uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk, technik mechatronik i technik mechanik ukończy w/w szkolenie w najbliższym czasie.

Pasek dostępności