Sterowniki PLC, to „mózgi” każdej nowoczesnej linii produkcyjnej w dzisiejszym, zautomatyzowanym przemyśle. Idąc z duchem czasu, 12 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik automatyk i technik chłodnictwa i klimatyzacji ukończyło szkolenie „Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych”, które zostało przeprowadzone w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Pasek dostępności