spawacz pckziu wodzisław

1 lutego MEiN ogłosiło prognozę szczególnego zapotrzebowania zawodów na krajowym rynku pracy. Spośród kierunków oferowanych absolwentom szkół podstawowych w PCKZiU są to: elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz i stolarz (w szkole branżowej) oraz technik automatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik spawalnictwa (w technikum).

Prognoza obejmuje także listę zawodów szczególnie istotnych dla województwa śląskiego. Poza wyżej wymienionymi są na niej pozostałe „nasze” zawody tj. technik analityk, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Tym samym wszystkie kierunki oferowane przez PCKZiU należą do tych szczególnie pożądanych w Polsce i na Śląsku.

Wykaz zawodów, dla których jest prognozowane szczególne znaczenie na krajowym rynku pracy ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym. Prognoza została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, którą można pobrać na tej stronie. 

 


[ngg src=”galleries” ids=”74″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

 

 

 

Pasek dostępności