Już w sumie 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik automatyk, technik mechatronik czy nawet technik chłodnictwa i klimatyzacji poszerzyło swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursie „Programowanie i obsługa obrabiarki/tokarki CNC” realizowanym w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Dzięki bardzo dobrze wyposażonej „Pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie” uczestnicy kursu mogli w profesjonalnych warunkach nabywać tak bardzo pożądanych na dzisiejszym rynku pracy umiejętności programowania i obsługi maszyn CNC.

Pasek dostępności