Od 02.03.2020 r do 17.10.2020 r. nasi uczniowie zarówno technikum jak i szkoły branżowej I stopnia  brali udział w szkoleniu  „Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych”.

Zajęcia odbywały się w wyspecjalizowanej pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych  – W18. Tam pod okiem specjalisty, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” beneficjenci szkolenia poznawali tajniki budowania, programowania i… zabawy z układami mechatronicznymi.

Pasek dostępności