rozstrzygnięty !
W ostatnim tygodniu marca 2019 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Umiejętności Ślusarskich. Wzięli w nim udział uczniowie i słuchacze Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Wodzisławiu Śląskim oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Radlina. Jak co roku zadaniem uczestników było wykonanie elementu zgodnie z otrzymanym rysunkiem technicznym. Ocenie podlegała dokładność, precyzja wykonania, przestrzeganie przepisów BHP oraz ergonomia pracy. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, natomiast patronat nad konkursem objął Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Laureaci konkursu tym razem otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które ufundowała Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

received_2753222718025866  received_2183514355050888

received_676043969496684  received_572435926602140

received_535054987021395

Laureatami wszystkich trzech miejsc zostali nasi uczniowie. 1. miejsce – Wojciech Strączek, kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających, 2. miejsce – Dawid Cofalik, kształcący się w zawodzie technik mechanik, 3. miejsce – Wojciech Dembek kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Pasek dostępności