Złota lampka 1

W tym tygodniu po raz kolejny mamy powód do ogromnej dumny i radości, a to za sprawą Rafała Wawrzyczka, który zajął 2. miejsce w IX Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Rafał jest uczniem klasy drugiej kształcącej się w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Gratulujemy i dziękujemy!

20190404_112104 (1)

20190404_134309 (1)

Pasek dostępności