Absolwenci Gimnazjum Absolwenci szkół podstawowych
     
Technikum czas nauki4 lata czas nauki5 lat
technik elektryk 1 oddział 1 oddział
technik automatyk i technik górnictwa podziemnego 1 oddział 1 oddział
technik mechanik 1 oddział 1 oddział
technik mechatronik 1 oddział 1 oddział
technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik analityk 1 oddział 1 oddział
Branżowa Szkoła I Stopnia czas nauki3 lata czas nauki3 lata
elektryk 1/2 oddziału 1/2 oddziału
ślusarz   1/2 oddziału
stolarz 1/2 oddziału 1/2 oddziału
operator obrabiarek skrawających 1 oddział 1/2 oddziału

Zasady rekrutacji po gimnazjum

Zasady rekrutacji po szkole podstawowej 

 

 

 

Nabór do Szkół dla Dorosłych

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   system
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   zaoczny
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   wieczorowy

 

  Szkoła Policealna   system
1. Technik Usług Kosmetycznych   zaoczny

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w systemie zaocznym

  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe   system
1. Eksploatacja złóż podziemnych   zaoczny
2. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych   zaoczny
3. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń   zaoczny
4. Użytkowanie obrabiarek skrawających   zaoczny
5. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi   zaoczny
6. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych   zaoczny
7. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji  

elektrycznych

  zaoczny
8.  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy   zaoczny
9. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp   zaoczny
10. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji   zaoczny
11. Prowadzenie rachunkowości   zaoczny
12. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych   zaoczny
13. Obsługa klienta w jednostkach administracji   zaoczny
14. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci   zaoczny
15. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych   zaoczny

Warunki i kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej

Warunki i kryteria rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Warunki i kryteria rekrutacji w Liceum dla Dorosłych po gimnazjum

Warunki i kryteria rekrutacji w Liceum dla Dorosłych po szkole podstawowej

Pasek dostępności