I MH2

Sztuka zawsze wiernie służyła buntowi, niezgodzie i protestowi przeciwko złu, niewłaściwym relacjom społecznym, przemocy i wojnie. Nie inaczej jest tym razem…

I O 2

Uczniowie Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich i Szkoły Branżowej I stopnia im. Piastów Śląskich artystycznie zaprotestowali szerzeniu się skrajnych ideologii, poglądów i nagannych zachowań wśród młodych ludzi. Wykonanie plakatów, które później zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej poprzedzone było dyskusjami prowadzonym podczas lekcji, a dotyczącymi tolerancji, wartości godności istoty ludzkiej, życia i społecznego szacunku. Młodzież chętnie uczestniczy w takich formach warsztatowych, przyznając sobie prawo i słusznie, do wyrażenia własnej opinii, zdania na temat, który jej dotyka, który jest aktualny i który z pewnością wpływa na jakość i standard dorastania we współczesnym świecie.

I O 3

I O

PART_1527688402536

Pasek dostępności