24 maja podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Starostę Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia oraz Członka Zarządu Panią Kornelię Newy, a Prezesem Zarządu firmy ,,AZIS” – Mining Service Sp. z o.o. Panem Marianem Laskiem. Firma objęła patronatem klasy kształcące w zawodach technik elektryk, technik mechatronik i technik spawalnictwa.

Podpisanie umowy o współpracy łączy tradycję z nowoczesnością oraz innowacyjnością poprzez budowanie kolejnych płaszczyzn współdziałania PCKZiU z nowoczesnymi zakładami przemysłowymi. Firma ,,AZIS” – Mining Service Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1992 r., a fundamentem jej działalności są własne, innowacyjne rozwiązania, które powstały w oparciu o bogate doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę.

Podpisana umowa to kolejne działania szkoły na rzecz współpracy z lokalnymi pracodawcami. Jej celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

Pasek dostępności