geografia

Marzec to druga w tym roku szkolnym edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta, który organizowany jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych i Katedrę Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa  Uniwersytetu Warszawskiego. W konkursie wzięło udział 12 uczniów, którzy zmierzyli się z następującą tematyką: Geografia Polski – „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety”.

mapa

Jednocześnie informujemy, że Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” podał wyniki jesiennej edycji konkursu, w której również mieliśmy 12 reprezentantów. Uczniowie odpowiadali wówczas na 30 pytań zawartych w teście konkursowym składającym się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej. Uczeń klasy IV ET Sławomir Szymura uzyskał bardzo dobry wynik i nagrodę książkową.

Każde miejsce leży tam, gdzie jest, od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia.
Terry Pratchett

Pasek dostępności