Nie truj sąsiada, bo nie wypada… Projekt „Nie truj sąsiada!” i Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w obronie czystego powietrza.

DSC_0599 (1400x931)

Jesteśmy tym, czym oddychamy, jakość powietrza decyduje o naszym zdrowiu, samopoczuciu, komforcie. Warto, zatem dołożyć wszelkich starań by czyste powietrze było darem, z którego korzystamy, a nie mitem, który wspominamy.

25 maja 2017 roku odbyła się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prelekcja, prowadzona przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego Pana Janusza Wyleżycha. Skierowana była do uczniów naszej szkoły oraz młodszych koleżanek i kolegów ze szkół gimnazjalnych. Wystąpienie dotyczyło stanu czystości powietrza w naszym regionie i możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza. Jednocześnie Pan Naczelnik zaakcentował szereg działań podjętych i finansowanych przez nasze Starostwo, w celu ochrony środowiska.

W tym samym dniu nauczyciele i uczniowie PCKZiU zorganizowali XIX Powiatowy Konkurs Ekologiczny, dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu. Tematyka tegorocznego konkursu ściśle związana byłą z palącym problemem zanieczyszczenia powietrza. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu smogu na zdrowie człowieka, opisem smogu siarkowego i fotochemicznego. Konkurs sprawdzał również umiejętność czytania ekologicznych schematów, oraz wskazywanie najkorzystniejszych propozycji ogrzewania budynków.

Najwięcej entuzjazmu wśród uczestników wzbudziła konkurencja, wymagająca od uczestników, kreatywności, inwencji twórczej i niemal poetyckiego polotu. Ekorymowanki, efekt pracy uczestników konkursu, które powstały w czasie konkursu bawią i uczą:

Tlenki siarki i azotu

To przyczyny są kłopotu

Podrażnienia powodują

i sąsiadów wokół trują.

Załóż filtry na kominy,

Dbaj o zdrowie swej rodziny!

Nie pal śmieci przyjacielu,

A dożyjesz nam lat wielu!

***

Nie truj sąsiada,

Bo nie wypada!

Nie pal w piecu mułem

I nie mów „Nie trułem!”

Plastiku też do pieca nie wkładaj,

A śmieci do odpowiednich koszów składaj.

O ekologii pamiętaj

I do ochrony środowiska zachęcaj!

***

 

 

 

 

 

 

Pasek dostępności