Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie praktyk w Hiszpanii i Portugalii dla uczniów klas IV 5-letniego Technikum im. Piastów Śląskich realizowanego w ramach programu Erasmus+.  Rekrutacja – tak jak w ubiegłym roku –  zostanie przeprowadzona całkowicie elektronicznie.

Rekrutacja Erasmus+

19 września uruchomiony zostanie formularz rekrutacyjny na szkolnej platformie Office 365. Po zalogowaniu się na konto Office zainteresowani udziałem w projekcie uczniowie uzyskają dostęp do formularza rekrutacyjnego zawierającego również odpowiednie deklaracje. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz (a w szczególności sekcja Deklaracje) powinien zostać wypełniony w obecności rodzica.  Rekrutacja potrwa do 30 września br. do godz. 15.00 a formularz zostanie wtedy zablokowany. 

Przed jego wypełnieniem należy zapoznać się z kryteriami rekrutacyjnymi i regulaminem projektu dostęnymi pod adresem: http://erasmus.pckziu.wodzislaw.pl/index.php/dokumenty/ka1-vet-praktyki-uczniowskie-2022-2027

W nadchodzących dniach odbędą się spotkania z uczniami klas uprawnionych do udziału w projekcie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Mirosławem Michalewskim – osobistym lub mailowym: erasmus@pckziu.wodzislaw.pl lub m.michalewski@e-pckziu.wodzislaw.pl

Wizyta w Porto – listopad 2021

Pasek dostępności