Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego

Wersja2


Młode kadry naszą przyszłością

Wersja2


Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych

Wersja2


Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1

Wersja2


Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Wersja2


 

 

 

Pasek dostępności