20171205_092322

Kształcenie zawodowe i rozwój technologiczny stawiają młodego ucznia nie tylko przed wyzwaniami zawodowymi, ale wymagają u niego ugruntowania postawy nieustannej gotowości do rozwoju. Zatem ważne jest systematyczne mierzenie się z nowinkami technologicznymi, rozwojem bazy i możliwości zawodowych, postępem w dziedzinie zawodowej. Mając tego świadomość i rozumiejąc potrzebę korzystamy z wszelkich okazji, by przybliżyć młodym ludziom pozaszkolną przestrzeń, w której za kilka lat będą funkcjonować jako potencjalni pracownicy.

20171205_092837

Uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodzie Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych przez przedstawiciela firmy Sunex z Raciborza, który zapoznał młodzież ze sterownikami stosowanymi w nowoczesnych układach chłodniczych.

20171205_093017

Uczniowie mogli samodzielnie ustawić temperatury, wywołać alarmy, sterować podzespołami, jednym słowem zmierzyć się z przyszłymi wyzwaniami zawodowymi.

20171205_101503

Poznali nowe technologie stosowane w branży chłodniczej i grzewczej, między innymi sterowanie poprzez aplikację.

Pasek dostępności