DSC_0015

Szkolny konkurs na recenzję przeczytanej książki dla uczniów i słuchaczy PCKZiU – rozstrzygnięty.

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Umberto Eco.

W grudniu w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs na recenzję przeczytanej książki dla uczniów i słuchaczy PCKZiU.

Celem konkursu było przede wszystkim:

· rozbudzanie zainteresowań książką jako dobrem kulturowym,

· promowanie talentów literackich,

· zachęcanie do czytania książek, rozwijających wyobraźnię oraz wzbogacających zasób słownictwa i utrwalanie nawyku obcowania z literaturą piękną

· popularyzacja czytelnictwa.

Konkurs adresowany był do uczniów i słuchaczy PCKZiU.

Po zapoznaniu się z pracami dostarczonymi na konkurs jury w składzie:

· pani wicedyrektor Ewelina Limanowska

· pani Katarzyna Mrowiec – nauczyciel bibliotekarz

· pani Agata Rymer – nauczyciel języka polskiego

wyłoniło laureatów:

w kategorii uczniowie PCKZiU

· I miejsce zdobył Radosław Reclik z kl. I MH2

· II miejsce zdobył Sławomir Koczor również z klasy I MH2

· III miejsce zajął Michał Sitko z kl. III O

DSC_0016

w kategorii słuchacze PCKZiU

· I miejsce zdobyła pani Beata Ożarowska z kl. VLOa

· II miejsce zdobyła pani Natalia Biernacka z kl. VLOa

· III miejsce zajął pan Marek Kaczorek z kl. VLOa.

Wyniki konkursu okazały się niezwykle ciekawe, wystawiające świadectwo nie tylko zdolnościom literackim naszych uczniów i słuchaczy, ale także ich pasji czytania książek o interesującej ich tematyce. A zainteresowania naszej młodzieży są różne. Największą popularnością wśród uczestników konkursu cieszyła się literatura fantasy, uczniowie lubią też sięgać po biografie, szczególnie sportowców, kryminały, komiksy i powieści psychologiczne.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pasek dostępności