logo_fund_pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim aktywnie uczestniczyło w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. Uznając za konieczne i potrzebne: promowanie postaw przedsiębiorczych, rozpowszechnianie idei świadomego uczestnika rynku pracy wreszcie też prezentowanie osiągnięć kształcenia zawodowego szkoła zorganizowała dla jej uczniów liczne wycieczki zawodowe, umożliwiające poznanie oferty i możliwości lokalnych pracodawców, wykład, prezentujący współczesną sylwetkę skutecznego managera, a także konkurs wiedzy o przedsiębiorczości, umożliwiający młodzieży sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Tydzień Przedsiębiorczości w PCKZiU był również okazja do podzielenia się ideą przedsięwzięcia z młodzieżą szkół gimnazjalnych. W tym roku licznie w warsztatach zorganizowanych przez uczniów szkoły wzięli udział młodzi ludzie z powiatu wodzisławskiego i z gimnazjum jastrzębskiego.

Warto tworzyć okazje inicjujące rozmowy, kształcenie i refleksję dotyczące rynku pracy, postawy przedsiębiorczej, orientacji zawodowej i właściwych wyborów zawodowych. W późniejszym czasie procentują one fachowością, różnorodnością i wreszcie satysfakcją zawodową zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Pasek dostępności