20170921_091438 (1500x844)

W dniu 21 września 2017r. odbyło się spotkanie robocze wszystkich partnerów projektu 3DSPEC w Velenje. Głównym celem spotkania było omówienie bieżących spraw oraz wyznaczenie kolejnych zadań związanych z projektem.

Podczas wizyty każdy z partnerów przedstawił prezentację ze swoim tematem związanym z drukiem 3D. Prace uczestników kolejno zamieszczane będą na platformie w postaci kursów elearningowych.

20170921_093917 (1500x844) 20170921_104013 (1500x844) 20170921_112828 (1500x844)

Odbyła się także merytoryczna dyskusja nad sposobem przygotowywania kursów oraz zamieszczanych w nich treści, w jej wyniku ustalone zostały konkretne zasady, co do opracowywanych tematów na kursy.

Ustalony został także termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w terminie 3-8 grudnia 2017r. w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim.

Pasek dostępności