PCKZIU

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbędzie się  4 września 2017r.

Uczniowie klas pierwszych i samorządy klasowe klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z dyrekcją i wychowawcami o godzinie 9:30 w auli szkolnej.

Pozostali uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych o godzinie 9:30.

Spotkania te poprzedzone będą Mszą św. inaugurującą nowy rok szkolny, która odbędzie się o godzinie 8:00 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim.

Słuchacze szkół dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych) spotykają się z dyrekcją i opiekunami o godzinie 16.00 w auli szkolnej

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych rozpoczną zajęcia w sobotę 9.09.2017r.

Pasek dostępności