apki (994x1400)

Jedną ze zwycięskich szkół biorących udział w ogólnopolskim projekcie apki.org jest nasza Szkoła – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Fundacja Media 3.0 rozpoczęła kolejną edycję programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu pn. „Apki ++”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W ramach ubiegłorocznego projektu powstało 16 Lab-ów 3.0 (klubów programistycznych) na terenie całej Polski, w tym roku dołaczyło 50 szkół ponadgimnazjalnych.
Na platformie apki.org będą dostępne dwa nowe kursy z zakresu programowania w języku C++ oraz C. Dla wybranych szkół przewidziane są następujące formy wsparcia: wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online, możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród rzeczowych, możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.
Udział jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.apki.org oraz na facebooku: https://www.facebook.com/apki.org/.

Pasek dostępności