IMG_20161129_172526

29 listopada 2016r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się konferencja metodyczna dla polonistów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wodzisławskim. Tematem konferencji było „Podsumowanie egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016”. Konsultanci PODN-u Iwona Miler i Marek Krupa  zapoznali polonistów z wynikami egzaminu maturalnego z j. polskiego podanymi przez CKE i OKE w Jaworznie, zaś polonistki PCKZiU Anna Zimoch i Agata Rymer przedstawiły analizę matur z j. polskiego na poziomie podstawowym w Technikum Nr 1 w PCKZiU. Warto dodać, że z danych statystycznych wynika, iż nasza szkoła w ogólnym rankingu szkół wypadła bardzo dobrze.

Pasek dostępności